تا حالا شده به کمد لباسهای خود نگاه کنین و بگین من هیچی ندارم بپوشم؟

شده هر لباسی را میپوشین به نظرتون گنده می شین؟ 
آیا سفر کاری خیلی می رین و نکی دونین هر جا چی باید پوشید؟ 
مهمانی یا یک مناسبت مهم را در پیش دارین و نمی دونین چی خوبه؟

مشاور سلیقه لباس پوشیدن کسی است که به شما کمک می کند تا صدای مد خود را داشته باشید. به شما یاد می دهد چه رنگ و طرحی زیبایی های شما را بارز تر و چه برش هایی اندام شما را متناسب تر می کند. او طبق تست روانشناسی به شما مجموعه لباس هایی را پیشنهاد می دهد تا هماهنگی و هارمونی در چهره ی بیرون و درون شما باشد.